ACT / Zwachtelen

Ambulante Compressie Therapie (zwachtelen)


Aantoonbaar bekwaam, ben jij dat? Om verpleegtechnische handelingen uit te mogen voeren moet je niet alleen bevoegd zijn maar ook (aantoonbaar) bekwaam. 

Een van de meest toegepaste behandel methodes bij oedeem van het onderbeen bij veneuze insufficiëntie is ambulante compressie therapie (ACT) met gebruik van korte rek zwachtels. Ambulante compressie therapie bestaat uit het oefenen van druk van buiten af, in combinatie met veel bewegen. Het op de juiste wijze uitvoeren van deze zwachteltechniek vraagt om scholing en oefening.

 

Tijdens deze bijscholing krijg je uitleg over het doel en de werking van ACT. Welke adviezen kan je als zorgverlener geven? Praktische tips tijdens het toepassen van ACT zwachtelen.

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 

  • Wat is Ambulante Compressie Therapie?
  • Indicaties en contra-indicaties
  • Diverse zwachtels
  • Aandachtspunten en zorgaspecten

In het kort:

Doelgroep en aanvangsniveau:

  • Diploma Verzorgende-IG of
  • Diploma verpleegkundige 4 of 5


Certificering

Je ontvangt een certificaat van de door jou gekozen en correct uitgevoerde voorbehouden en risicovolle handelingen, conform de geldende Vilans-protocollen.


Lesdag: 1 dagdeel van 10.00 tot 17.15


Studiebelasting: 6 uren


Kosten:  € 125,00


Maximaal aantal deelnemers: 12


Punten Kwaliteitsregister V&V: 6